สอบถาม Property Tax ว่า เรามี ตึกแถวมีคอนโดปล่อยเช่าหลายแห่ง ทำอย่างไรจะเสียภาษีน้อยที่สุด มีการลดหย่อนอะไรได้บ้าง


Natt99 ต้องแจ้งว่าเป็นที่อยู่อาศัยค่ะ​ เรามีที่อยู่อาศัย​ได้มากกว่า1อยู่แล้วค่ะ
Sticker


Sticker


PakkapornP คนเช่าจะออก 20 มิย นี้ค่า
Sticker


Sticker


Assavasereenon Blue ตึกแถวปล่อยเช่า กรณีไม่ได้มีการปล่อยเช่ารูปแบบบริษัท แต่มีชื่อผู้อาศัยอัตราภาษี จะถูกประเมินเป็นที่อยู่อาศัยที่ 0.03

ลองดูจากข้อมูลที่ผมแปะด้านล่างนี้ครับ ... ดูเพิ่มเติม

1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

ที่ดินมูลค่าไม่ถึง 25 ล้านบาท อัตรา 0.03% หรือล้านละ 300 บาท
ที่ดินมูลค่า 25 – 50 ล้านบาท อัตรา 0.05% หรือล้านละ 500 บาท
ที่ดินมูลค่า 50 ล้านขึ้นไป อัตรา 0.1% หรือล้านละ 1,000 บาท
2. สิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร

ที่ดินมูลค่า ไม่ถึง 40 ล้านบาท อัตรา 0.02% หรือล้านละ 200 บาท
ที่ดินมูลค่า 40 – 65 ล้านบาท อัตรา 0.03% หรือล้านละ 300 บาท
ที่ดินมูลค่า 65 – 90 ล้านบาท อัตรา 0.05% หรือล้านละ 500 บาท
ที่ดินมูลค่า 90 ล้านขึ้นไป อัตรา 0.1% หรือล้านละ 1,000 บาท
3. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีอื่นนอกจากการใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2

ที่ดินมูลค่า ไม่ถึง 50 ล้านบาท อัตรา 0.02% หรือล้านละ 200 บาท
ที่ดินมูลค่า 50 – 75 ล้านบาท อัตรา 0.03% หรือล้านละ 300 บาท
ที่ดินมูลค่า 75 – 100 ล้านบาท อัตรา 0.05% หรือล้านละ 500 บาท
ที่ดินมูลค่า 100 ล้านขึ้นไป อัตรา 0.1% หรือล้านละ 1,000 บาท
Sticker


Sticker


Momotaro ถ้าต้องการเสียภาษีให้น้อยที่สุดอันดับแรกในส่วนของการหักค่าใช้จ่าย ให้ประเมินเองว่าปีนั้นๆมีค่าใช้จ่ายอะไรมากกว่ากัน เช่นถ้าปีนั้นๆมีค่าซ่อมแซม ต่อเติมในส่วนของอาังหาให้ยื่นค่าใช้จ่ายตามจริง ... ดูเพิ่มเติมแต่ถ้าไม่มีการต่อเติมซ่อมแซมก็ให้เหมาไปครับ
ส่วนการลดหย่อนภาษีประเภทนี้จะไม่มีนะครับ แต่สามารถเลี่ยงได้โดยการแยกสัญญาเช่าบ้าน/คอนโด กับเฟอร์ครับ เพราะการเสียภาษีจะคิดแค่รายได้จากการเช่าอสังหาเท่านั้นครับ
Sticker


Sticker


chanchai55 ไม่ทราบครับ
Sticker


Sticker


X