มีลูกค้าคนไทย หาห้อง 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ แถวสุขุมวิท 1-13 งบ30K
เจ้าของ หรือเอเจ้นท่านใดมีห้อง รบกวนเสนอได้เลยค่ะ


X