ลูกค้าหาเช่า เมทริส ลาดพร้าว
แพลนเข้าอยู่ 15 ธันวา
งบ 25,000.-
เจ้าของหรือเอเจ้นท่านใดมีเสนอได้ค่ะ


Khanti_Suwanparsom ผมมีบ้านปล่อยเช่าแถว โพธิ์แก้ว ลาดพร้าว101 สนใจติดต่อได้ครับ kanti141229
Sticker


Sticker


X