Looking to Match | Livinginsider
ลูกค้าคนไทยหาบ้านเดี่ยว 2 ราย โซน ลาดพร้าว พหลโยธิน ห้วยขวาง
รายที่ 1. ทำออฟฟิศ จอดรถ 3-5 คัน
รายที่ 2. พักอาศัย + ออฟฟิศ รถ 2-3 คัน

เรตราคา 20,000 ... ดูเพิ่มเติมลูกค้าคนไทยหาบ้านเดี่ยว 2 ราย โซน ลาดพร้าว พหลโยธิน ห้วยขวาง
รายที่ 1. ทำออฟฟิศ จอดรถ 3-5 คัน
รายที่ 2. พักอาศัย + ออฟฟิศ รถ 2-3 คัน

เรตราคา 20,000 - 40,000 ไม่เกินนี้ครับ
ไม่รับนายหน้าครับ


ตอบกลับ · 18/10/2566
Sticker


Sticker


X