Looking to Match | Livinginsider
👩‍🔧ปัญหาของเจ้าของห้องที่ปล่อยเช่าหลายคนไม่อยากเจอ แต่ป้องกันได้ด้วย ประกันภัยให้เช่าหายห่วง

เบี้ยเริ่มต้น 2,199 บาท/ปี คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท ... ดูเพิ่มเติม👩‍🔧ปัญหาของเจ้าของห้องที่ปล่อยเช่าหลายคนไม่อยากเจอ แต่ป้องกันได้ด้วย ประกันภัยให้เช่าหายห่วง

เบี้ยเริ่มต้น 2,199 บาท/ปี คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท ไม่ต้องตรวจสภาพห้อง แถมคุ้มครองทันที อ่านเพิ่มเติม...คลิกที่ภาพ


X